Oferta educationalaAsistent medical generalist – 3 ani curs de zi
• 56 de locuri fara taxa
• 112 de locuri cu taxa
Asistent medical farmacie – 3 ani curs de zi
• 28 de locuri fara taxa
• 84 de locuri cu taxa

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere de înscriere tip (de la secretariatul şcolii)
2. Certificatul de naştere, în original şi copie simplă
3. Certificatul de căsătorie, în original şi copie simplă (pentru candidaţii căsătoriţi)
4. Carte de identitate, în original şi copie simplă
5. Diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a studiilor liceale (în original şi copie simplă)
6. Foaia matricolă de la liceu (în original şi copie simplă)
7. Adeverinţă medicală , eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru specializarea la care doreşte să se înscrie.
8. 4 fotografii 3/4 (hârtie absorbantă)

TAXA DE ÎNSCRIERE 70 RON
Mai multe informaţii puteţi obţine de la secretariatul şcolii – tel. 0237/626768
• luni – vineri între orele 10.00-16.00


Formular de inscriere
* Camp obligatoriu

Tipuri fisiere acceptabile: doc,docx,pdf,txt.
Marime maxima fisier: 10mb.