Author: user

Doctor with medical background 0

COMUNICAT PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI

“Instrumente moderne de predare-învăţare pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din învăţământul postliceal sanitar”, Contract nr. POSDRU/154/1.1/G/141712, COD SMIS 50723 Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate” Focşani anunță implementarea proiectului POSDRU/154/1.1/G/141712, “Instrumente...