Obiective

“Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Proiectul îşi propune creşterea performanţelor şcolare si a accesului la servicii noi de educatie pentru 300 de elevi ce urmează cursurile Scolii Postliceale Sanitare “Hippocrate” Focşani în vederea asigurării unei educaţii de calitate şi competenţe cheie pentru toţi. Acesta va fi implementat în perioada 2 mai 2014 -1 noiembrie 2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.896.693,82 lei, din care asistență financiară nerambursabilă aprobată este de 1.896.313,82 lei.

Obiectivul general:

Creterea performantelor scolare si a accesului la servicii noi de educatie pentru 300 de elevi ce urmeaza cursurile Scolii Postliceale Sanitara Hippocrate Focsani in vederea asigurarii unei educatii de calitate si competente cheie pentru toti.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului:

01—Dezvoltarea ofertei de formare initiala a Solicitantului prin imbunatatirea curriculara si incorporarea elementelor stiintifice de ultima ora in continutul cursurilor de specialitate medicala;

02—Identificarea timpurie a inclinatiilor si abilitatilor a 300 de elevi in vederea orientarii profesionale pe categorii de specializari medicale, prin consilierea individuala si de grup;

03—Optimizarea resurselor de invatare destinate elevilor din grupul tinta prin utilizarea aplicatiilor in format digital, precum si a formelor de instruire moderne si a curriculelor adaptate nevoilor de formare profesionala din domeniul medical postliceal;

04: Dezvoltarea abilitatilor generale in domeniul culturii civice si antreprenoriale a 150 de elevi din invatamantul postliceal, prin implicarea activa si voluntara a elevilor institutiei solicitante.