Comunicat de presa lansare proiect

COMUNICAT DE PRESĂ

Focșani, 29 mai 2014

Lansare proiect: “Instrumente moderne de predare-învăţare pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din învăţământul postliceal sanitar”, Contract nr. POSDRU/154/1.1/G/141712, COD SMIS 50723.

 

Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate” Focşani anunță lansarea proiectului POSDRU/154/1.1/G/141712, “Instrumente moderne de predare-învăţare pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din învăţământul postliceal sanitar”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul îşi propune creşterea performanţelor şcolare si a accesului la servicii noi de educatie pentru 300 de elevi ce urmează cursurile Scolii Postliceale Sanitare “Hippocrate” Focşani în vederea asigurării unei educaţii de calitate şi competenţe cheie pentru toţi. Acesta va fi implementat în perioada 2 mai 2014 -1 noiembrie 2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.896.693,82 lei, din care asistență financiară nerambursabilă aprobată este de 1.896.313,82 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

– Dezvoltarea ofertei de formare iniţială prin îmbunătăţirea curriculară şi încorporarea elementelor ştiinţifice de ultimă oră în conţinutul cursurilor de specialitate medicală;

– Identificarea timpurie a înclinaţiilor şi abilităţilor a 300 de elevi în vederea orientarii profesionale pe categorii de specializari medicale, prin consilierea individuală şi de grup;

– Optimizarea resurselor de învăţare destinate elevilor din grupul ţintă prin utilizarea aplicaţiilor în format digital, precum şi a formelor de instruire moderne si a curriculelor adaptate nevoilor de formare profesională din domeniul medical postliceal;

– Dezvoltarea abilităţilor generale în domeniul culturii civice şi antreprenoriale a 150 de elevi din învăţământul postliceal, prin implicarea activă şi voluntară a elevilor.

Proiectul urmăreşte imbunătăţirea procesului educaţional prin utilizarea instrumentelor TIC si a materialelor didactice în format digital. Proiectul susţine şi formarea cadrelor didactice, personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum, pentru a exploata eficient aplicaţia electronică, asigurându-se astfel un învăţământ de calitate. Astfel, se sporesc şansele integrării facile pe piaţa muncii a absolventilor şcolii postliceale sanitare.

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 29 mai 2014,  în sala de sedinte a Scoalii Postliceale Sanitare “Hippocrate”, din Str. Moldova nr. 9, Focsani, Vrancea.

Persoana de contact: MARDARE George, Manager de proiect

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>