Activitati

“Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitatea 0. Managementul proiectului

0.1 Monitorizare si coordonare activitati de proiect; raportare
0.2 Managementul financiar – contabil al proiectului
0.3 Achizitii
0.4. Audit

Activitatea 1. Informare si publicitate

1.1 Realizarea si actualizarea sitului Web al proiectului
1.2. Organizarea seminarului de lansare a proiectului si a seminarului de prezentare a rezultatelor proiectului
1.3 Alte evenimente de informare, promovare si diseminare

Activitatea 2. Actualizare curriculum cursuri (CDS) in vederea sporirii relevantei calificarii de „asistent medical generalist ” „asistent medical de farmacie ” pentru piata muncii si realizare curriculum

2.1. ateliere de lucru pentru actualizare curriculum.

Activitatea 3. Actualizarea/dezvoltare continut stiintific al cursurilor, conform curriculum revizuit si adaugit

3.1. ateliere de lucru pentru actualizare/dezvoltare continut stiintific al cursurilor.

Activitatea 4. Instalarea si configurarea solutiei informatice integrate de instruire si administrare a continutului educational digital

4.1. Instalarea aplicatiei de eLearning pe serverul dedicat si efectuarea configurarilor necesare functionarii acestuia in retea
4.2. Configurari si setari ale parametrilor sistemului eLearning si popularea cu date primare a bazei de date din sistem

Activitatea 5. Digitalizarea continutului de invatare

5.1. Selectarea informatiilor, conceptelor, proceselor si fenomenelor din continutul stiintific, ce vor fi transpuse in continut digital interactiv
5.2. Proiectarea scenariilor pentru momentele cu caracter dinamic/interactiv
5.3. Transpunerea cursurilor in format digital pe baza scenariior multimedia
5.4. Validarea pachetelor finale de cursuri digitale de catre personalul din comisia de curricum a Solicitantului
5.5. Asigurarea mentenantei si a suportului tehnic

Activitatea 6. Instruirea personalului din comisia de curriculum pentru utilizarea si administrarea solutiei informatice integrate

6.1 Instruire privind utilizarea functiilor aplicatiei informatice, privind administrarea si prezentarea de continut multimedia

Activitatea 7. Derularea procesului de formare pentru elevii scolii postliceale sanitare, utilizand metode interactive de predare

7.1 Derularea cursurilor in sistem eLearning pentru elevii anilor 1, 2 si 3 de studiu;
7.2. Consilierea si orientarea psihologica a elevilor din grupul tinta in vederea orientarii catre rute profesionale medicale adecvate pregatirii lor.

Activitatea 8. Monitorizare rezultate si evaluarea impactului utilizarii de continut educational digital in activitatile de predare/ invatare

8.1 Generarea rapoartelor cu rezultatele obtinute de elevii din fiecare an de studiu, la testele de evaluare
8.3 Analiza comparativa privind rezultatele elevilor obtinute la cursurile predate prin metoda clasica si cele obtinute la cursurile interactive, cu continut digital;

Activitatea 9. Campanie de promovare a normelor elementare de igiena, mentinere a sanatatii si notiuni de prim-ajutor prin implicarea activa, pe baza de voluntariat, elevilorinstitutiei solicitante

9.1. 5 workshopuri care se adreseaza elevilor din invatamantul gimnazial si liceal si vor fi sustinute prin implicarea elevilor scolii postliceale din grupul tinta al proiectului