Rezultate Anticipate

“Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

-10 curriculum actualizate pentru cursuri de specialitate medicala ;
-l curriculum realizat pentru cursuri de cultura generala in domeniul medical ;
– 2 ateliere de lucru pentru actualizare curriculum.
-Continut sthntific imbunatatit pentru cursuri de specialitate medicala existente — 10;
-l continut sthntific dezvoltat pentru cursuri de cultura generala in domeniul medical ;
– Ateliere de lucru pentru actualizare/dezvoltare continut sthntific al cursurilor.-2
– Dezvoltarea si implementarea unei platforme integrate de instruire asistata de calculator; sistem eLearning instalat si configurat pentru predare si invatare, testare si evaluare, administrare continut digital-interactiv, monitorizare proces educational si conceptie curiculara — 1;
-Dezvoltarea de continut multimedia pentru 10 cursuri de specialitate medicala si 1 curs dezvoltarea personala;
– Elemente de infrastructura hardware si software receptionate in urma atribuirh contractelor de furnizare de bunuri
-Aparatura didactica medicala
Digitalizarea continutului de invatare. – pachete de cursuri in format digital, disponibile pentru accesare prin platforma eLearnig — 10 din care: -5 pentru Anul I: modul ,,Anatomia si fiziologia omului”, modul ,,Chimie farmaceutica”, modul ,,Forme farmaceutice”; modulul ,,Semiologie medicala”; modulul ,,Tehnici generale de nursing” -3 pentru An II: modul ,,Epidemiologie si sanatate publica”, modul ,,Chirurgie generalá si nursing In chirurgia generalá”, modul ,,BoIi infecto-contagioase”; -2 pentru an III: modulul ,,Ginecologie si nursing in ginecologie”, modulul ,,Obstetrica si nursing in obstetrica”; -1 curs extracurricular de cultura medicala generala destinat elevilor din ciclul gimnazial si liceal ,,Norme de baza in igiena, mentinerea sanatath si acordarea primulul ajutor”;

– 5 membri in Comisia de curriculum certificati in urma absolvirh programului de formare TIC si instruiti de contractor pentru utilizarea solutiei software implementate, administrarea si asigurarea mentenantei acesteia
-300 elevi cu inalte competente profesionale in calificarea de ,,asistent medical generalist”, obtinute prin utilizarea sistemului eLearning si a continutului educational multimedia, timp de 1 semestru

– Raport cu rezultatele obtinute de elevii din fiecare an de studiu, Ia testele de evaluare- 1
– Raport final al instruirh pilot-1
– Analiza comparativa privind rezultatele elevilor obtinute Ia cursurile predate prin metoda clasica si cele obtinute Ia cursurile interactive, cu continut digital-1
– Elevi cu notiuni de baza privind normele de igiena si prim ajutor: 100 din ciclul gimnazial si 100 din ciclul liceal
-5 workshopuri care se adreseaza elevilor din innvatamantul gimnazial si liceal si vor fi sustinute prin implicarea elevilor scolii postliceale din grupul tinta al proiectului. Se urmareste promovarea cetateniei active si a antreprenoriatului in domeniul medical prin implicarea elevilor in activitati extracurriculare.
– 1 simpozion cu privire la metode noi de educatie in domeniul sanatatii

Indicatori

Personal din educatie si formare instruit/perfectionat    5
Numar de participani la instruire — invatamânt preuniversitar    5
Numar de participani FSE – femei    3
Numar de elevi implicati in programe de cetátenie activá si educatie antreprenorialá    300
Numar de persoane care beneficiazá de servicii de orientare/consiliere — invatamânt preuniversitar    300
Numar de participanti la alte servicii de educatie (educatie extracurriculará, TIC, pilotari de servicii noi etc.) – invátamant
preuniversitar    100